Komplexní podpora
ve stavební činnosti

Pro všechny účastníky výstavby od investora, projekční kanceláře, statické kanceláře, realizační společnosti, až k samým uživatelům objektu.

ikonka diagnostiky

Diagnostika stavebních
konstrukcí

ikonka diagnostiky

Statika stavebních
konstrukcí

Ve sdružení s autorizovanými statiky zajišťujeme:

ikonka diagnostiky

Řízení a koordinace

ikonka diagnostiky

Stavebně geologický
průzkum

ikonka diagnostiky

Průzkumy nebezpečných látek

ikonka diagnostiky

Mykologický průzkum

ikonka diagnostiky

Soudně znalecké posudky a oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí

Naše služby

ikonka diagnostiky

Diagnostika stavebních
konstrukcí

  • Stavebně-technický průzkum stavebních konstrukcí
  • Pasportizace a repasportizace objektů
více
ikonka diagnostiky

Statika stavebních
konstrukcí

Ve sdružení s autorizovanými statiky zajišťujeme:

  • Statické posouzení rekonstruovaných objektů či jejich konstrukčních částí
více
ikonka diagnostiky

Řízení a koordinace

  • Kontrola, koordinace a monitoring stavebních prací
  • Zajištění a výběr realizačních firem
více
ikonka diagnostiky

Stavebně geologický
průzkum

  • Stavebně geologický průzkum včetně posouzení základové spáry objektů, hloubení průzkumných vrtů pro IG účely, zajištění laboratorních analýz vzorků zemin, hornin a vody
více
ikonka diagnostiky

Průzkumy nebezpečných látek

  • Průzkum s ohledem na výskyt azbestových vláken ve stavebních materiálech
  • Měření radokového indexu pozemku
více
ikonka diagnostiky

Mykologický průzkum

  • Podrobný mykologický průzkum dřevěných konstrukcí se stanovením poškození jednotlivých konstrukčních prvků
více

O nás

Společnost NV Engineering s.r.o. vznikla v roce 2008 spojením více pracovníků podnikajících v oblastech stavební činnosti a diagnostiky staveb. V současné době firma stabilně působí na českém stavebním trhu.

Naše aktivity ve stavební činnosti jsou zajišťovány kvalifikovanými inženýry a techniky a jsou garantovány jejich autorizacemi v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb. V současné době poskytujeme nejlevnější služby v našem oboru.

Na základě vaší poptávky bude obratem zaslána individuální nabídka nve@nving.cz