Soudně znalecké posudky a oceňování nemovitostí

Znalecká činnost
  • znalecké posudky v oboru stavebnictví
  • stavby obytné a průmyslové
  • vady a poruchy staveb
  • pro soudní spory a řešení sporů
  • mezi jednotlivými účastníky výstavby.
Oceňování nemovitostí
  • Oceňování rodinných domů, chalup apod. pro účely převodu
    vlastnictví kupní smlouvou, převod vlastnictví darovací
    smlouvou, vypořádání dědictví apod.