Mykologické průzkumy

  • Podrobný mykologický průzkum dřevěných konstrukcí
    se stanovením poškození jednotlivých konstrukčních prvků
  • Laboratorní rozbory k určení druhu a stupně napadení
  • Návrh sanace napadených dřevěných konstrukcí