Stavebně geologické průzkumy

 • Stavebně geologický průzkum včetně posouzení základové spáry objektů,
  hloubení průzkumných vrtů pro IG účely, zajištění laboratorních analýz
  vzorků zemin, hornin a vody
 • V závislosti na výsledcích stavebně-technického průzkumu
  navrhujeme zesílení či podchycení nevyhovujících
  konstrukčních prvků
 • Rešerše stavebně geologických a hydrogeologických prací