Diagnostika stavebních konstrukcí

  • pasportizace a repasportizace objektů
  • stavebně-historický průzkum stavebních konstrukcí
  • stavebně-technický průzkum stavebních konstrukcí
  • zaměření stávajícího stavu objektu
  • monitoring a kontroling stavu konstrukce během stavební činnosti
  • chemická ochrana dřevěných konstrukcí
Podívejte se na námi realizované projekty: Reference na fb

Zjistěte si předběžnou cenu STP: Ceny