POLOŽKA STP ROZSAH CENA
1 Stavebně technický průzkum a mykologie Běžný RD (1-2.NP) 12000,-kč
2 Stavebně technický průzkum, mykologie a geologie Běžný RD (1-2.NP) 17000,-kč
3 Stavebně technický průzkum a mykologie Velký RD (2-3.NP) 15000,-kč
4 Stavebně technický průzkum, mykologie a geologie Velký RD (2-3.NP) 20000,-kč
5 Stavebně technický průzkum a mykologie Bytový dům (1.PP-5.NP) 20000-30000,-kč
6 Stavebně technický průzkum, mykologie a geologie Bytový dům (1.PP-5.NP) 28000-38000,-kč
       
  PASPORTIZACE    
7 Fasády  běžná velikost BD 4000,-kč
8 Bytová jednotka běžný byt (3+1) 1500,-kč
9 Společné prostory chodby, schodiště 3000,-kč
10 Suterén sklepy, chodby 2500,-kč
       
  DIAGNOSTIKA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ    
11 ŽB konstrukce (pevnosti betonu, výztuže, karbonatace) dle požadavků objednatele 15000-40000,-kč
12 Zděné konstrukce ( pevnosti cihel, stav ) dle požadavků objednatele 10000-30000,-kč
       
  OSTATNÍ SLUŽBY    
13 Stavebně technický dozor ( TDI ) dle požadavků objednatele 1-1,5% z ceny stavby
14 Inženýring dle požadavků objednatele 15000-20000,-kč
15 Koordinátor BOZP dle požadavků objednatele od 6000,-kč/měsíc
UVEDENÉ CENY JSOU ORIENTAČNÍ. PŘESNOU CENOVOU NABÍDKU SESTAVÍME INDIVIDUÁLNĚ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA A STATIKA. POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ A INDIVIDUÁLNÍ SLEVY.